Kullanım Koşulları

Alanyadan.net Web Sitesine Hoş Geldiniz,

Bu sayfada belirtilmiş olan “Kullanım Esasları”, Alanyadan Web Sitesi’nin siz değerli kullanıcılarımıza sağladığı bilgi ve hizmetlerin sağlanmasına ilişkin hükümleri düzenlemektedir. Alanyadan Web Sitesini ziyaret eden ya da site içerisinde bulunan formlardan bir veya bir kaçını dolduran her kullanıcı, Kullanım Esasları’nda yer alan hükümleri okuduğunu peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

1) Aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe Web Sitesi'nde verilen hizmetlerin tamamı ücretsizdir.

2) Web Sitesi'nde yayınlanan ve telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Alanyadan ya da diğer üçüncü kişi ve kuruluşlara ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere Web Sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da, izin verildiği şeklinde yorumlanamaz. Alanyadan’ın yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz. Alanyadan, bu tür materyallerin (duvar kâğıdı, ekran koruyucu, reklâm filmi gibi) meslekî, ya da ticarî amaçlı olmadan kullanımı için kişisel bilgisayarlara kopyalanabilmesine izinler verebilir. Bu sitede yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan Kullanıcı'ya aittir.

3) Web Sitesi'nde yer alan her türlü içerik; opsiyon, donanım, fiyat, kredi oranı, yetkili satıcı bilgisi, ikinci el araç stoğu, resim, açıklama ve haber (kısaca "BİLGİ") sadece tanıtım ve bilgi verme amaçlıdır. Kullanıcı, BİLGİ'leri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihaî ve güvenilir enformasyonu, Alanyadan Yetkili Satıcılar'ından veya Alanyadan Müşteri Hizmetleri’nden temin etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Web Sitesi'nde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu BİLGİ’lere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Alanyadan'ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

4) Alanyadan Web Sitesi'nde, Ford Araçların standart ve opsiyonel özellikleri ve Tavsiye Edilen Satış Fiyatları ile ilgili bilgiler son güncelleme tarihinde geçerli olan bilgilerdir. Araçlar ile ilgili nihaî bilgi temini için Alanyadan ve/veya Alanyadan Temsilcilikleri ile temasa geçilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede Alanyadan, Web Sitesi'nde yer alan bilgilerin (aksi açık bir şekilde belirtilmedikçe) bir satış teklifi olmadığını ve Alanyadan adına bir taahhüt teşkil etmediği beyan eder. Alanyadan, önceden haber vermeksizin aracın tavsiye ettiği fiyat, tip ve spesifikasyonlarında değişiklik yapabilir.

5) Alanyadan, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, Kullanıcı'lara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme ve Alanyadan Web Sitesi'nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar. Web Sitesi'nin hatasız olması için her türlü tedbir alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir.

6) Alanyadan Web Sitesinde bulunan herhangi bir formu doldurarak iletmiş olduğunuz bilgiler Alanyadan ve Kommedya grup şirketleri tarafından, ilgili grup şirketlerinin tanıtım ve pazarlama aktivitelerinde kullanılacak ve bu amaç dışında hiçbir şekilde başka parti ve kuruluşlara sağlanmayacaktır.

7) Alanyadan Web Sitesinde bulunan herhangi bir formu'n doldurulmuş olması, Kullanıcı'ya herhangi bir hak vermez ya da Kullanıcı'ya herhangi bir uygulama ile ilgili kazanılmış hak iddiasında bulunma imkanı vermez. Alanyadan Web Sitesinde bulunan herhangi bir forma eksik, yanlış ya da geçerli olmayan bilgiler girilmesi halinde, Alanyadan'un kendi takdirlerinde olmak üzere düzenleyeceği pazarlama ve tanıtım programları sonucu sağlanabilecek imkanlar ile ilgili hak talebinde bulunulamaz.

8) Web Sitesi'nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Web Sitesi'ne girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

9) Resmî makamlardan Kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve/veya Kullanıcı'nın Alanyadan sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Alanyadan, Kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercîlere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

10) Kullanıcı'lar ile Alanyadan arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Alanyadan elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf Türkiye Cumhuriyeti Kanunlar'na göre çözülecektir.

11) Alanyadan Web Sitesi, Kullanım Esasları'nın herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Kullanıcı'lar bakımından hüküm ifâde edecektir.

Kullanıcı, Alanyadan Web Sitesi’ne girmekle yukarıda belirtilen şartları kabul etmiştir.

Saygılarımızla Alanyadan.net